Kết quả xổ số Mega 6/45

  XS Mega 6/45 Thứ 4 - Kết quả xổ số Mega

 • 09 14 22 26 44 45

  Giá trị Jackpot: 14.415.927.500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 14.415.927.500
  Giải nhất 13 10.000.000
  Giải nhì 748 300.000
  Giải ba 12,635 30.000

  XS Mega 6/45 Chủ nhật - Kết quả xổ số Mega

 • 03 06 21 36 38 39

  Giá trị Jackpot: 13.255.293.000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 13.255.293.000
  Giải nhất 16 10.000.000
  Giải nhì 781 300.000
  Giải ba 12,729 30.000

  XS Mega 6/45 Thứ 6 - Kết quả xổ số Mega

 • 07 12 24 29 31 45

  Giá trị Jackpot: 49.726.502.250 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 2 49.726.502.250
  Giải nhất 117 10.000.000
  Giải nhì 3,480 300.000
  Giải ba 43,740 30.000

  XS Mega 6/45 Thứ 4 - Kết quả xổ số Mega

 • 03 09 13 17 19 20

  Giá trị Jackpot: 94.535.082.000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 94.535.082.000
  Giải nhất 66 10.000.000
  Giải nhì 2,751 300.000
  Giải ba 38,019 30.000

  XS Mega 6/45 Chủ nhật - Kết quả xổ số Mega

 • 08 09 28 33 35 43

  Giá trị Jackpot: 89.344.198.000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 89.344.198.000
  Giải nhất 33 10.000.000
  Giải nhì 1,737 300.000
  Giải ba 31,595 30.000

  XS Mega 6/45 Thứ 6 - Kết quả xổ số Mega

 • 02 15 17 25 30 38

  Giá trị Jackpot: 84.031.956.000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 84.031.956.000
  Giải nhất 34 10.000.000
  Giải nhì 1,616 300.000
  Giải ba 27,028 30.000

  XS Mega 6/45 Thứ 4 - Kết quả xổ số Mega

 • 21 25 29 32 34 35

  Giá trị Jackpot: 78.841.975.000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 78.841.975.000
  Giải nhất 27 10.000.000
  Giải nhì 1,311 300.000
  Giải ba 24,917 30.000

  XS Mega 6/45 Chủ nhật - Kết quả xổ số Mega

 • 06 09 11 26 28 36

  Giá trị Jackpot: 73.447.486.500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 73.447.486.500
  Giải nhất 51 10.000.000
  Giải nhì 2,138 300.000
  Giải ba 28,471 30.000

  XS Mega 6/45 Thứ 6 - Kết quả xổ số Mega

 • 02 04 13 15 26 31

  Giá trị Jackpot: 69.609.684.500 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 69.609.684.500
  Giải nhất 50 10.000.000
  Giải nhì 1,516 300.000
  Giải ba 23,372 30.000

  XS Mega 6/45 Thứ 4 - Kết quả xổ số Mega

 • 01 09 11 23 30 37

  Giá trị Jackpot: 65.623.409.000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 0 65.623.409.000
  Giải nhất 36 10.000.000
  Giải nhì 1,325 300.000
  Giải ba 22,657 30.000
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 49 50 »