Xổ Số Miền Trung

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ Số Miền Trung ngày 26-09-2019 Thứ 5

Bình Định
Mã: xsbdi
Quảng Trị
Mã: xsqt
Quảng Bình
Mã: xsqb
Đặc biệt
959529
675541
180449
Giải nhất
33130
51990
34926
Giải nhì
73246
51931
20349
Giải ba
34878
13861
44555
52972
04902
53933
Giải tư
79634
59113
58558
17374
41107
18219
58079
13501
36077
02191
96232
79004
73464
35913
55013
36625
76620
54205
31419
26777
78483
Giải năm
4375
9601
5773
Giải sáu
5468
2870
0213
9052
9705
3687
8876
3145
2928
Giải bảy
388
579
078
Giải tám
77
97
97
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 7 1, 4, 1, 5 2, 5
1 3, 9, 3 3 3, 9
2 9 6, 5, 0, 8
3 0, 4 1, 2 3
4 6 1 9, 9, 5
5 8 5, 2
6 1, 8 4
7 8, 4, 9, 5, 0, 7 2, 7, 9 7, 3, 6, 8
8 8 7 3
9 0, 1, 7 7

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ Số Miền Trung ngày 25-09-2019 Thứ 4

Đà Nẵng
Mã: xsdng
Khánh Hòa
Mã: xskh
Đặc biệt
179512
297166
Giải nhất
52944
54356
Giải nhì
19646
23858
Giải ba
26002
81458
04768
01905
Giải tư
80865
40451
14626
02503
12205
74466
24732
01008
89511
92820
15640
86667
17457
30471
Giải năm
3007
2212
Giải sáu
6911
3214
2515
0212
5616
7747
Giải bảy
589
463
Giải tám
46
63
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 2, 3, 5, 7 5, 8
1 2, 1, 4, 5 1, 2, 2, 6
2 6 0
3 2
4 4, 6, 6 0, 7
5 8, 1 6, 8, 7
6 5, 6 6, 8, 7, 3, 3
7 1
8 9
9

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ Số Miền Trung ngày 24-09-2019 Thứ 3

Đắk Lắk
Mã: xsdlk
Quảng Nam
Mã: xsqn
Đặc biệt
543632
507476
Giải nhất
05626
42406
Giải nhì
83654
30073
Giải ba
04448
80429
38127
19774
Giải tư
67676
25436
78259
06243
10202
10496
71758
06900
23683
27067
51471
19528
35234
92321
Giải năm
0866
0191
Giải sáu
1254
4753
8003
3153
2658
1108
Giải bảy
713
122
Giải tám
26
54
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 2, 3 6, 0, 8
1 3
2 6, 9, 6 7, 8, 1, 2
3 2, 6 4
4 8, 3
5 4, 9, 8, 4, 3 3, 8, 4
6 6 7
7 6 6, 3, 4, 1
8 3
9 6 1

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ Số Miền Trung ngày 23-09-2019 Thứ 2

Thừa Thiên Huế
Mã: xstth
Phú Yên
Mã: xspy
Đặc biệt
682650
098284
Giải nhất
91267
57664
Giải nhì
10932
35314
Giải ba
55659
07803
15790
57884
Giải tư
38311
37971
66928
76317
00313
02707
07992
12636
31548
92507
66967
88464
73765
86889
Giải năm
4407
5745
Giải sáu
2259
4269
5389
1605
8454
7007
Giải bảy
230
486
Giải tám
57
43
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 3, 7, 7 7, 5, 7
1 1, 7, 3 4
2 8
3 2, 0 6
4 8, 5, 3
5 0, 9, 9, 7 4
6 7, 9 4, 7, 4, 5
7 1
8 9 4, 4, 9, 6
9 2 0

XSMT » XSMT Chủ nhật » Xổ Số Miền Trung ngày 22-09-2019 Chủ nhật

Kon Tum
Mã: xskt
Khánh Hòa
Mã: xskh
Đặc biệt
451724
706012
Giải nhất
50978
59794
Giải nhì
91683
72289
Giải ba
84486
20905
50992
67337
Giải tư
76616
72846
63893
76948
84173
04940
17128
21417
74442
42080
80073
45169
96125
90566
Giải năm
6142
6654
Giải sáu
4261
8999
4548
5165
6709
1075
Giải bảy
068
098
Giải tám
03
10
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 5, 3 9
1 6 2, 7, 0
2 4, 8 5
3 7
4 6, 8, 0, 2, 8 2
5 4
6 1, 8 9, 6, 5
7 8, 3 3, 5
8 3, 6 9, 0
9 3, 9 4, 2, 8

XSMT » XSMT Thứ 7 » Xổ Số Miền Trung ngày 21-09-2019 Thứ 7

Đà Nẵng
Mã: xsdng
Quảng Ngãi
Mã: xsqng
Đắk Nông
Mã: xsdn
Đặc biệt
865813
974352
668489
Giải nhất
72485
22280
38749
Giải nhì
59000
09266
54891
Giải ba
40968
95804
24821
39126
93757
06984
Giải tư
25498
35090
16400
16004
33300
81381
54088
00396
86911
19958
92150
99557
33692
19761
09088
95330
26335
56857
55899
06155
77964
Giải năm
4579
0277
0006
Giải sáu
6624
9335
5285
7338
6875
2966
8241
2299
2110
Giải bảy
028
751
984
Giải tám
53
39
49
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
0 0, 4, 0, 4, 0 6
1 3 1 0
2 4, 8 1, 6
3 5 8, 9 0, 5
4 9, 1, 9
5 3 2, 8, 0, 7, 1 7, 7, 5
6 8 6, 1, 6 4
7 9 7, 5
8 5, 1, 8, 5 0 9, 4, 8, 4
9 8, 0 6, 2 1, 9, 9

XSMT » XSMT Thứ 6 » Xổ Số Miền Trung ngày 20-09-2019 Thứ 6

Gia Lai
Mã: xsgl
Ninh Thuận
Mã: xsnt
Đặc biệt
138528
288526
Giải nhất
33209
95853
Giải nhì
22598
96398
Giải ba
32392
66557
09300
27162
Giải tư
39804
00014
95086
66399
72245
20279
23746
64760
86480
66827
82343
59302
47017
80988
Giải năm
3910
5986
Giải sáu
8984
7513
5779
5349
1591
9711
Giải bảy
846
704
Giải tám
49
10
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 9, 4 0, 2, 4
1 4, 0, 3 7, 1, 0
2 8 6, 7
3
4 5, 6, 6, 9 3, 9
5 7 3
6 2, 0
7 9, 9
8 6, 4 0, 8, 6
9 8, 2, 9 8, 1

XSMT » XSMT Thứ 5 » Xổ Số Miền Trung ngày 19-09-2019 Thứ 5

Bình Định
Mã: xsbdi
Quảng Trị
Mã: xsqt
Quảng Bình
Mã: xsqb
Đặc biệt
267182
495090
847958
Giải nhất
29200
57706
47524
Giải nhì
37886
84236
94750
Giải ba
45568
01704
67851
30082
22257
58511
Giải tư
34372
10678
08601
35450
50425
47973
68538
01778
90219
58935
32367
13701
84020
08417
65684
73433
17233
90565
14562
57740
36930
Giải năm
2527
6135
6983
Giải sáu
6748
5355
6780
2269
5980
3405
2960
5563
2822
Giải bảy
262
373
768
Giải tám
23
58
59
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 0, 4, 1 6, 1, 5
1 9, 7 1
2 5, 7, 3 0 4, 2
3 8 6, 5, 5 3, 3, 0
4 8 0
5 0, 5 1, 8 8, 0, 7, 9
6 8, 2 7, 9 5, 2, 0, 3, 8
7 2, 8, 3 8, 3
8 2, 6, 0 2, 0 4, 3
9 0

XSMT » XSMT Thứ 4 » Xổ Số Miền Trung ngày 18-09-2019 Thứ 4

Đà Nẵng
Mã: xsdng
Khánh Hòa
Mã: xskh
Đặc biệt
414138
038400
Giải nhất
59236
71776
Giải nhì
72287
87728
Giải ba
33509
20590
42967
08722
Giải tư
39840
37284
77123
56584
78376
84657
88562
07795
49403
85013
31407
13279
87119
87504
Giải năm
5446
9609
Giải sáu
8723
9705
1298
0556
0107
5263
Giải bảy
932
459
Giải tám
54
02
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 9, 5 0, 3, 7, 4, 9, 7, 2
1 3, 9
2 3, 3 8, 2
3 8, 6, 2
4 0, 6
5 7, 4 6, 9
6 2 7, 3
7 6 6, 9
8 7, 4, 4
9 0, 8 5

XSMT » XSMT Thứ 3 » Xổ Số Miền Trung ngày 17-09-2019 Thứ 3

Đắk Lắk
Mã: xsdlk
Quảng Nam
Mã: xsqn
Đặc biệt
439854
797727
Giải nhất
49553
39960
Giải nhì
63392
09546
Giải ba
60933
98148
65342
31390
Giải tư
55163
53321
56852
51273
73220
52642
45170
11790
73349
47013
49040
68710
89083
45446
Giải năm
1713
1435
Giải sáu
2695
1517
1419
5596
7872
4241
Giải bảy
689
009
Giải tám
70
94
Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 9
1 3, 7, 9 3, 0
2 1, 0 7
3 3 5
4 8, 2 6, 2, 9, 0, 6, 1
5 4, 3, 2
6 3 0
7 3, 0, 0 2
8 9 3
9 2, 5 0, 0, 6, 4

XSMT » XSMT Thứ 2 » Xổ Số Miền Trung ngày 16-09-2019 Thứ 2

Thừa Thiên Huế
Mã: xstth
Phú Yên
Mã: xspy
Đặc biệt
144734
132909
Giải nhất
29452
51891
Giải nhì
93726
74096
Giải ba
24160
60454
91236
84885
Giải tư
38638
58518
60474
96918
14408
94046
11840
21621
25776
72853
00228
07103
37459
52641
Giải năm
2682
9487
Giải sáu
0206
6428
7838
9583
4008
3249
Giải bảy
235
754
Giải tám
88
27
Đầu Thừa Thiên Huế Phú Yên
0 8, 6 9, 3, 8
1 8, 8
2 6, 8 1, 8, 7
3 4, 8, 8, 5 6
4 6, 0 1, 9
5 2, 4 3, 9, 4
6 0
7 4 6
8 2, 8 5, 7, 3
9 1, 6

XSMT » XSMT Chủ nhật » Xổ Số Miền Trung ngày 15-09-2019 Chủ nhật

Kon Tum
Mã: xskt
Khánh Hòa
Mã: xskh
Đặc biệt
782967
165571
Giải nhất
92676
04189
Giải nhì
77819
14172
Giải ba
02195
71088
42629
08447
Giải tư
11916
11948
55544
46540
01817
99941
92976
25878
96861
95207
41547
49076
43119
05871
Giải năm
0676
7930
Giải sáu
4628
4087
4555
8517
4366
4118
Giải bảy
463
133
Giải tám
52
26
Đầu Kon Tum Khánh Hòa
0 7
1 9, 6, 7 9, 7, 8
2 8 9, 6
3 0, 3
4 8, 4, 0, 1 7, 7
5 5, 2
6 7, 3 1, 6
7 6, 6, 6 1, 2, 8, 6, 1
8 8, 7 9
9 5