Kết quả xổ số Power 6/55

  XS Power 6/55 Thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 07 12 38 43 51 55 15

  Giá trị Jackpot 1: 74.541.701.100 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.118.458.250 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 74.541.701.100
  Jackpot 2 | 0 4.118.458.250
  Giải nhất 11 40.000.000
  Giải nhì 515 500.000
  Giải ba 11,395 50.000

  XS Power 6/55 Thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 12 33 39 40 48 53 35

  Giá trị Jackpot 1: 72.724.240.650 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.916.518.200 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 72.724.240.650
  Jackpot 2 | 0 3.916.518.200
  Giải nhất 16 40.000.000
  Giải nhì 609 500.000
  Giải ba 12,588 50.000

  XS Power 6/55 Thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 02 05 23 30 42 45 34

  Giá trị Jackpot 1: 70.806.645.750 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.703.452.100 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 70.806.645.750
  Jackpot 2 | 0 3.703.452.100
  Giải nhất 13 40.000.000
  Giải nhì 638 500.000
  Giải ba 11,813 50.000

  XS Power 6/55 Thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 02 08 22 34 39 41 13

  Giá trị Jackpot 1: 69.277.580.400 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.533.555.950 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 69.277.580.400
  Jackpot 2 | 0 3.533.555.950
  Giải nhất 15 40.000.000
  Giải nhì 570 500.000
  Giải ba 11,156 50.000

  XS Power 6/55 Thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 03 14 26 38 43 47 10

  Giá trị Jackpot 1: 67.885.940.550 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.378.929.300 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 67.885.940.550
  Jackpot 2 | 0 3.378.929.300
  Giải nhất 12 40.000.000
  Giải nhì 637 500.000
  Giải ba 12,121 50.000

  XS Power 6/55 Thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 10 36 42 44 45 54 14

  Giá trị Jackpot 1: 66.202.794.750 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.191.913.100 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 66.202.794.750
  Jackpot 2 | 0 3.191.913.100
  Giải nhất 7 40.000.000
  Giải nhì 412 500.000
  Giải ba 10,149 50.000

  XS Power 6/55 Thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 18 29 32 33 45 49 40

  Giá trị Jackpot 1: 64.475.576.850 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 3.179.297.550 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 64.475.576.850
  Jackpot 2 | 1 3.179.297.550
  Giải nhất 7 40.000.000
  Giải nhì 524 500.000
  Giải ba 10,196 50.000

  XS Power 6/55 Thứ 3 - Kết quả xổ số Power

 • 06 09 19 39 50 54 37

  Giá trị Jackpot 1: 62.861.898.900 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.443.960.950 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 62.861.898.900
  Jackpot 2 | 1 4.443.960.950
  Giải nhất 16 40.000.000
  Giải nhì 749 500.000
  Giải ba 13,886 50.000

  XS Power 6/55 Thứ 7 - Kết quả xổ số Power

 • 07 17 31 35 38 46 16

  Giá trị Jackpot 1: 61.549.528.800 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.298.142.050 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 61.549.528.800
  Jackpot 2 | 0 4.298.142.050
  Giải nhất 11 40.000.000
  Giải nhì 477 500.000
  Giải ba 10,562 50.000

  XS Power 6/55 Thứ 5 - Kết quả xổ số Power

 • 20 24 27 30 33 45 21

  Giá trị Jackpot 1: 60.028.396.500 đồng

  Giá trị Jackpot 2: 4.129.127.350 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
  Jackpot 1 0 60.028.396.500
  Jackpot 2 | 0 4.129.127.350
  Giải nhất 6 40.000.000
  Giải nhì 413 500.000
  Giải ba 9,396 50.000
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 33 34 »