XSMB 30 ngày liên tiếp - Xổ số Xổ Số Miền Bắc 1 tháng qua

XSMB 30 ngày liên tiếp - Xổ số Xổ Số Miền Bắc 1 tháng qua

XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 26-09-2019 Thứ 5

Đặc biệt 83657
Giải nhất 83729
Giải nhì 65071 07225
Giải ba 81256 00820 61316
16376 06502 37581
Giải tư 0723 3898 9827 6212
Giải năm 6854 8517 1768
6715 7835 4283
Giải sáu 589 092 884
Giải bảy 00 85 97 79
Đầu Đuôi
0 2, 0
1 6, 2, 7, 5
2 9, 5, 0, 3, 7
3 5
4
5 7, 6, 4
6 8
7 1, 6, 9
8 1, 3, 9, 4, 5
9 8, 2, 7

XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 25-09-2019 Thứ 4

Đặc biệt 87259
Giải nhất 76213
Giải nhì 72524 92822
Giải ba 82803 72527 27831
67676 89623 53389
Giải tư 7407 1098 7049 7405
Giải năm 8088 3384 7159
1292 4067 5088
Giải sáu 403 607 030
Giải bảy 35 36 73 99
Đầu Đuôi
0 3, 7, 5, 3, 7
1 3
2 4, 2, 7, 3
3 1, 0, 5, 6
4 9
5 9, 9
6 7
7 6, 3
8 9, 8, 4, 8
9 8, 2, 9

XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 24-09-2019 Thứ 3

Đặc biệt 33024
Giải nhất 65468
Giải nhì 69336 28902
Giải ba 12601 13135 54286
45672 50823 92492
Giải tư 6982 8333 9808 1556
Giải năm 3302 4592 1425
9387 0740 6873
Giải sáu 911 705 116
Giải bảy 83 26 02 80
Đầu Đuôi
0 2, 1, 8, 2, 5, 2
1 1, 6
2 4, 3, 5, 6
3 6, 5, 3
4 0
5 6
6 8
7 2, 3
8 6, 2, 7, 3, 0
9 2, 2

XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 23-09-2019 Thứ 2

Đặc biệt 92329
Giải nhất 47959
Giải nhì 26660 46653
Giải ba 76726 35718 23527
80086 09088 57142
Giải tư 3441 7277 3981 9331
Giải năm 5020 9683 5275
9588 6383 5562
Giải sáu 043 818 113
Giải bảy 11 85 53 05
Đầu Đuôi
0 5
1 8, 8, 3, 1
2 9, 6, 7, 0
3 1
4 2, 1, 3
5 9, 3, 3
6 0, 2
7 7, 5
8 6, 8, 1, 3, 8, 3, 5
9

XSMB » XSMB Chủ nhật » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 22-09-2019 Chủ nhật

Đặc biệt 03074
Giải nhất 25607
Giải nhì 77712 01518
Giải ba 80170 25068 32786
33592 91388 14079
Giải tư 2504 0001 9508 9172
Giải năm 5478 2438 6310
6043 2369 8892
Giải sáu 705 286 883
Giải bảy 70 02 05 94
Đầu Đuôi
0 7, 4, 1, 8, 5, 2, 5
1 2, 8, 0
2
3 8
4 3
5
6 8, 9
7 4, 0, 9, 2, 8, 0
8 6, 8, 6, 3
9 2, 2, 4

XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 21-09-2019 Thứ 7

Đặc biệt 71778
Giải nhất 84659
Giải nhì 01187 44538
Giải ba 36962 85192 76821
42114 42592 31637
Giải tư 8475 6847 9186 7840
Giải năm 8774 9803 6520
7922 4893 7860
Giải sáu 437 705 667
Giải bảy 37 56 84 09
Đầu Đuôi
0 3, 5, 9
1 4
2 1, 0, 2
3 8, 7, 7, 7
4 7, 0
5 9, 6
6 2, 0, 7
7 8, 5, 4
8 7, 6, 4
9 2, 2, 3

XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 20-09-2019 Thứ 6

Đặc biệt 02376
Giải nhất 28487
Giải nhì 31125 61008
Giải ba 80165 48033 96770
26101 29253 40460
Giải tư 4440 6056 7593 8101
Giải năm 2498 1355 0030
6556 8453 3044
Giải sáu 086 834 046
Giải bảy 35 83 88 44
Đầu Đuôi
0 8, 1, 1
1
2 5
3 3, 0, 4, 5
4 0, 4, 6, 4
5 3, 6, 5, 6, 3
6 5, 0
7 6, 0
8 7, 6, 3, 8
9 3, 8

XSMB » XSMB Thứ 5 » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 19-09-2019 Thứ 5

Đặc biệt 80620
Giải nhất 39822
Giải nhì 69856 74778
Giải ba 50068 14155 18910
84788 56245 45623
Giải tư 0021 0006 5561 6930
Giải năm 3805 1380 2804
2825 0649 0998
Giải sáu 560 879 372
Giải bảy 85 27 74 84
Đầu Đuôi
0 6, 5, 4
1 0
2 0, 2, 3, 1, 5, 7
3 0
4 5, 9
5 6, 5
6 8, 1, 0
7 8, 9, 2, 4
8 8, 0, 5, 4
9 8

XSMB » XSMB Thứ 4 » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 18-09-2019 Thứ 4

Đặc biệt 10846
Giải nhất 09403
Giải nhì 36095 54578
Giải ba 56910 61229 06208
42636 85233 25649
Giải tư 2154 9378 4047 6421
Giải năm 5542 8919 5530
0497 6647 9770
Giải sáu 539 467 822
Giải bảy 41 85 06 93
Đầu Đuôi
0 3, 8, 6
1 0, 9
2 9, 1, 2
3 6, 3, 0, 9
4 6, 9, 7, 2, 7, 1
5 4
6 7
7 8, 8, 0
8 5
9 5, 7, 3

XSMB » XSMB Thứ 3 » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 17-09-2019 Thứ 3

Đặc biệt 86201
Giải nhất 44072
Giải nhì 82825 80905
Giải ba 94169 09372 68711
02728 91707 18548
Giải tư 5011 4252 9315 8024
Giải năm 7475 4649 5915
3234 9549 2253
Giải sáu 067 161 641
Giải bảy 57 82 78 49
Đầu Đuôi
0 1, 5, 7
1 1, 1, 5, 5
2 5, 8, 4
3 4
4 8, 9, 9, 1, 9
5 2, 3, 7
6 9, 7, 1
7 2, 2, 5, 8
8 2
9

XSMB » XSMB Thứ 2 » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 16-09-2019 Thứ 2

Đặc biệt 03797
Giải nhất 21429
Giải nhì 86632 32396
Giải ba 95400 00001 36780
20709 38515 87616
Giải tư 0667 8593 6709 8510
Giải năm 1066 3762 3054
8327 8399 4645
Giải sáu 030 593 347
Giải bảy 24 78 02 62
Đầu Đuôi
0 0, 1, 9, 9, 2
1 5, 6, 0
2 9, 7, 4
3 2, 0
4 5, 7
5 4
6 7, 6, 2, 2
7 8
8 0
9 7, 6, 3, 9, 3

XSMB » XSMB Chủ nhật » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 15-09-2019 Chủ nhật

Đặc biệt 42303
Giải nhất 57562
Giải nhì 02519 07032
Giải ba 21265 62510 18228
00379 92646 52511
Giải tư 7856 5596 1039 9868
Giải năm 5463 5588 2429
7797 4374 5673
Giải sáu 687 961 648
Giải bảy 88 42 12 89
Đầu Đuôi
0 3
1 9, 0, 1, 2
2 8, 9
3 2, 9
4 6, 8, 2
5 6
6 2, 5, 8, 3, 1
7 9, 4, 3
8 8, 7, 8, 9
9 6, 7

XSMB » XSMB Thứ 7 » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 14-09-2019 Thứ 7

Đặc biệt 81843
Giải nhất 53557
Giải nhì 76583 53032
Giải ba 86806 23148 62208
00500 46350 01197
Giải tư 9368 6620 3970 7712
Giải năm 1187 3565 6327
1125 6169 1037
Giải sáu 689 673 268
Giải bảy 34 57 56 37
Đầu Đuôi
0 6, 8, 0
1 2
2 0, 7, 5
3 2, 7, 4, 7
4 3, 8
5 7, 0, 7, 6
6 8, 5, 9, 8
7 0, 3
8 3, 7, 9
9 7

XSMB » XSMB Thứ 6 » Xổ Số Miền Bắc, ket qua ngày 13-09-2019 Thứ 6

Đặc biệt 82182
Giải nhất 68797
Giải nhì 12518 28491
Giải ba 88892 99144 42486
82318 97756 62567
Giải tư 1784 5609 8270 4080
Giải năm 3437 3692 0524
6079 7520 3544
Giải sáu 503 374 333
Giải bảy 48 79 26 38
Đầu Đuôi
0 9, 3
1 8, 8
2 4, 0, 6
3 7, 3, 8
4 4, 4, 8
5 6
6 7
7 0, 9, 4, 9
8 2, 6, 4, 0
9 7, 1, 2, 2